6.9 C
Amsterdam
woensdag, april 8, 2020
Home Juridisch Arbeidsrecht Wat is arbeidsrecht?

Wat is arbeidsrecht?

Elk bedrijf heeft te maken met de opgestelde wetten en regels. Heb je personeel in dienst, dan is kennis van het arbeidsrecht geen overbodige luxe. Maar wat zijn dan de belangrijkste wetten en artikelen binnen het arbeidsrecht? Dat laten we je zien in dit artikel.

Het Burgerlijk Wetboek en arbeidsrecht

In het Burgerlijk Wetboek staan alle belangrijke regels van het arbeidsrecht. Je vindt deze regels in boek 7, titel 10 van het wetboek. Het gaat hierbij om bepalingen over het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst Net als alle regels waar zowel de werkgevers als de werknemer zich aan met houden. Daarnaast zijn er nog afzonderlijke wetten die deze regels aanvullen. Enkele belangrijke onderwerpen hierin zijn:

 • Definitie arbeidsovereenkomst; artikel 7:610
 • Proeftijd; artikel 7:652
 • Opzegverboden; artikel 7:670
 • Inhoud arbeidsovereenkomst; artikel 7:655
 • Goed werkgeverschap; artikel 7:611
 • Ontslag op staande voet; artikel 7:677 en 7:678

Het ontslaan van een werknemer

Er zijn verschillende manieren om een werknemer te ontslaan. Zo kan de werknemer het ontslag aanvechten via de kantonrechter. Ook kan het ontslag lopen via het UWV. Alle regels die hierbij horen zijn te vinden in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. In dit besluit staat dat er een ontslagvergunning nodig is wanneer je het arbeidscontract van een werknemer wilt opzeggen. Kort na de Tweede Wereldoorlog is deze werkwijze ingevoerd om zo de stabiliteit van de arbeidsmarkt te waarborgen.

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbowet regelt hoe bedrijven er zorg voor moeten dragen dat werknemers de mogelijkheid hebben om zo veilig en gezond mogelijk te werken. Op deze manier wil de overheid werk gerelateerde ziekten en ongevallen voorkomen.

Verbod op discriminatie

Het verbod op discriminatie staat in artikel 1 van de Grondwet maar wordt in veel andere wetten nog verder uitgewerkt. Voor werkgevers zijn onder meer deze wetten relevant:

 • Algemene wet gelijke behandeling
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
 • De Wet onderscheid arbeidsduur
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • De Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Het minimumloon en vakantiebijslag

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat geschreven dat je verplicht bent minimaal het minimumloon te betalen aan werknemers tussen de 22 jaar en de AOW-leeftijd. Voor werknemers van 15 tot 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Naast het minimumloon ben je ook verplicht vakantiegeld te betalen. dit is ten minste acht procent van het bruto jaarloon.

De Wet collectieve arbeidsovereenkomsten

Een cao, oftewel collectieve arbeidsovereenkomst, is een collectief contract tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en vakbonden. Hierin worden de afspraken over de arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Deze afspraken zijn op een onderneming of bedrijfstak van toepassing. De Wet cao legt precies uit wie deze mag afsluiten en wat het precies is. Wanneer de partijen van een cao de afspraken op alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak van toepassing laten verklaren, wordt er gesproken van een algemeenverbindendverklaring (avv). De regels die daarvoor gelden zijn te vinden in de Wet avv.

Arbeid en zorg Wet

De WAZO gaat over alle verlofregelingen waar je als werknemer recht op hebt. Onderstaand vind je alle regelingen:

 • Geboorteverlof
 • Calamiteitenverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Adoptieverlof
 • Kortdurend en langdurend zorgverlof

De WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans geldig. Deze wet bevat een aantal samenhangende maatregelen die zijn verdeeld in verschillende categorieën, te weten ontslagrecht, WW-premie en flexibele arbeid.

Lees ook: Een webshop starten? Volg deze stappen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Meest gelezen

Office 365; de mythes en de feiten

Je wilt als bedrijf natuurlijk profiteren van de flexibiliteit en kostenbesparing die het werken in de cloud je biedt. Maar er is zoveel informatie...

Op vakantie met de zakelijke auto, mag dat?

Je mag als ondernemer je zakelijke auto ook privé gebruiken, ook voor bijvoorbeeld een vakantie. Wel krijg je dan al snel met bijtelling te...

Hoe neem je succesvol deel aan een beurs?

Deelnemen aan een beurs kan ervoor zorgen dat je heel wat nieuwe klanten binnenhaalt, als je het goed aanpakt tenminste. Hoe zorg je ervoor...

Zorg voor een presentatie die écht opvalt!

Er zijn veel PowerPoint presentaties die vrijwel allemaal hetzelfde zijn. Om te voorkomen dat jij op de beurs gaat staan met zo’n zelfde presentatie,...